Adresár
 
 
Tech Data Distribution, s.r.o., 
organizačná zložka:
 
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Tel:  +420 225 299 111
Fax: +420 225 299 007

sales@techdata.sk
sídlo:

Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4

Tel:  +420 225 299 111
Fax: +420 225 299 007

sales@techdata.sk
Tech Data Slovakia, s.r.o.:

Green Point Offices, blok F
Turčianska 2
821 09 Bratislava

Tel:  +421 232 112 103

info-sk@techdata.com

Tech Data, Centrála, Praha 5

Oddelenie E-mail Pracovná doba Telefón
Recepcia recepce@techdata.cz 8:00-17:00 +420 225 299 111
Obchodné oddelenie sales@techdata.sk 8:00-20:00 +420 225 299 111
Customer Care Center - reklamácie reklamace@techdata.cz 9:00-17:00 +420 225 299 488
Licence Desk licencedesk@techdata.cz

LOGISTICKÉ CENTRUM, Bor u Tachova

Spojovatelka +420 373 727 150
Import - príjem tovaru  +420 373 727 443
Export - komunikácia s dopravcami +420 373 727 501
 ¨